Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Kunskapsbank

Träd i folktron

Vissa träd i vår folktro ansågs ha magiska krafter och kunde avvärja onda makter och sjukdomar. Vårdträdet på gårdar är ett sådant exempel. Vårdträdet gav lycka och skyddade gården mot ondska och åsknedslag. Skadade någon ett vårdträd skulle de drabbas av olyckor såsom sjukdom och brand. Ofta planterades vårdträd som minne av viktiga händelser, såsom husbyggen, bröllop eller födsel.

Längre tillbaka i tiden, t.ex. på stenåldern, dyrkade vi träd som såg annorlunda ut. Idag vet vi att dessa träd var genetiskt förändrade i vedstrukturen vilket resulterade i en annan form på trädet.