Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Avancerad trädfällning

Modern Trädvård erbjuder markfällning, sektionsfällning, avancerad sektionsfällning, riggning, firning av trädets alla delar. Allt med försiktighet och med minimal påverkan på omgivningen.