Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Konsultation och rådgivning

Vid misstanke om röta bör trädet först besiktigas okulärt. För att upptäcka röta och andra defekter använder jag ofta VTA (Visual Tree Assessment) dvs inspektioner av yttre symtom som förändringar i bladverk, grenar, defekter och synliga fruktkroppar. Besiktning är livsnödvändig för både yngre och äldre träd av skyddsvärda karaktärer.

Vanliga indikationer som jag letar efter är dålig anatomi (vattenfickor, svulster, övervikt), bakterier (våtved, insekter), defekt symtom (sprickor, frostsprickor, barksprickor, hål i grenar och stam), rotskador (skador vid grävning, påkörningsskador, sprickor i marken).