Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Kronstabilisering

Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stöd, och därigenom göra kronan stabilare. Stabiliseringen görs med förankrade tampar som fördelar krafterna som kronan utsätts för.

För träd som av naturen har utvecklat strukturella svagheter, t.ex. dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.

En lyckad kronstabilisering kan förlänga trädets funktionella livslängd.

Oftast utförs en avlastande beskärning i samband med stabiliseringsoperationen. Man avlägsnar och kortar av mindre grenar i avlastande syfte och undviker därigenom stora snittytor på trädet.

Stabiliseringstekniken varierar beroende på situation. För att ett system skall vara effektivt är det viktigt att det placeras på rätt plats.