Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Mulmholk

Modern Trädvård tillverkar mulmholkar i varierande storlek efter beställning efter samråd med er som kund.

Mulm finns naturligt i ihåliga träd. Det är nedbrutna rester av trädet och dess tidigare innevånare. Mulm ser ut som finfördelat mörkt sågspån.

Av samma anledning som man sätter upp fågelholkar kan man även sätta upp mulmholkar. Skillnaden är att mulmholkarna är större och att de är gjorda åt insekter som både bor, lever och äter i holkarna.

Det är brist på ihåliga träd med mulm, så sätter man upp en mulmholk förbättrar man chanserna att överleva för många insektsarter som är beroende av mulm.

Själva holken kan byggas på olika sätt. Den holk som överlever längst byggs av en stam av ett lövträd. Stammen holkas ur och fylls med mulm. Väggen ska gärna vara så tjock som möjligt så att invånarna kan tillverka mer mulm inne i holken.