Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Naturvård

Många fåglar och insekter är beroende av döda träd med håligheter och döda grenar. Sådana träd är väldigt ovanliga idag på grund av det rationaliserade skogsbruket. Exempel på naturvårdsmetoder är:

Det går i regel att naturvårda alla träd, dock lämpar det sig bäst på lövträd. Träden bör vara runt 40-60 cm i diameter och 10-20 m höga.

Kontakta Modern Trädvård för mer info!