Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Plantering

Modern Trädvård erbjuder olika typer av planteringar allt från täckrot och barrot ute i skog och mark till lite mer exotiska varieteter direkt från plantskolan. I samråd med er som kund så fixar Modern Trädvård med plantering, material, etc.