Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Skogsvård

Modern Trädvård utför motormanuell avverkning och apetering av mestadels övergrova träd som oftast omöjliga för skördaren att fälla och i bestånd där manuellaverkning fortfarande är det ultimata.

Röjning. Lite av det jag utför är förröjning framför skördare - ungskosgsröjning skärm - brunsröjning - röjning av eftersatta bestånd - röjning av konfliktbestånd mer än 7 000 stammar per hektar etc.

Jag röjer både för mångfald och vilt med så kallad toppröjning.

Vid toppröjning kapas eller bryts röjstammarna högre upp än vid normal röjning med röjskog. Toppröjningen kan utföras med kedjeröjsåg eller manuellt med röjkniv. Om de kapade stammarna är tillräckligt låga i förhållande till huvudstammarna kan de med tiden självdö.

Fördelar med toppröjning

Argument för att röja i din skog

Motormanuell avverkning

Jag utför även avverkning av hårda trädslag ex ek, bok, avenbok. Rotkapning och uppkapning av spridda vindfällen mm. Jag använder bara miljövänliga drivmedel till alla mina sågar & maskiner.