Modern Trädvård

utbildad arborist

070-528 25 91

Trädbeskärning

Omsorg och god vitalitet för trädens framtid

Beskärning av träd i den urbana miljön utförs vanligtvis för mer ljusinsläpp – utglesning och avlägsna den döda veden som med tiden framkommer i trädens kronor. Det är givetvis en konst att beskära träd och det måste göras med förnuft och varsamhet. Efter en beskärning bör trädet fortfarande ha sin naturliga och vackra symmetriska form intakt. Skadade äldre träd måste besiktigas återkommande så att defekter kan upptäckas och åtgärdas i tid.

Modern Trädvård utför inga toppkapningar eller dissekeringar av fullt friska träd. Stympning och toppkapning är ingen bra lösning för att göra träd säkrare, tvärtom skapar det med tiden riskträd. Därtill förstörs trädens naturliga grenstruktur och symmetri vilket leder till lövbollar och ojämn tillväxt. Resultatet blir fula osymmetriska träd som ser ut som grenkvastar med ojämna ytor som lätt drar på sig infektion i form av vedlevande svampar vars sporer färdas och sprids via luft, vatten, jord, mm.